MC Event - Всеки пътува...

Bulgaria for Foreigners

Дестинации

Валутни курсове

Времето

София

Ясно
 • Ясно
 • Температура: 14 °C
Доклад от: 16.06.2021 - 20:00

Варна

Ясно
 • Ясно
 • Температура: 14 °C
Доклад от: 16.06.2021 - 20:00

Бургас

Променлива облачност
 • Променлива облачност
 • Температура: 18 °C
Доклад от: 16.06.2021 - 19:50
Начало

Общи условия за записване

  

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Записване за пътуване може да се направи по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на бланка за записване (резервационна бланка)  и внасяне на депозит  в размер минимум на 50% от стойността на избрания туристически пакет, освен ако в договора не е указано друго.

За приемане за обработка на Вашата резервация е необходимо да ни изпратите:

 • Трите имена на пътуващите на латиница по задграничен паспорт (лична карта за страните от ЕС)
 • Желана категория на хотелите, вид настаняване
 • Период на пътуване, желан брой нощувки
 • Специални изисквания

Резервацията Ви ще бъде обработена до 48 часа. При потвърждаване от наша страна, до 24 часа е необходимо подписване на договор за организирано пътуване и авансово плащане в размер на 50 % от общата сума по резервацията. В случай, че няма свободни места по избраните от Вас дестинации или хотели, ще бъдете уведомени след обработване на резервацията и ще бъде предложен алтернативен вариант. 

Туроператорът  предоставя  подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи, когато е необходимо. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното посолство и не се гарантира от Туроператора.

ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва в лева по банков път по сметката на ЕМ СИ ИВЕНТ ООД.  Размерът на авансовото плащане в общия случай е 50% от общата цена. Потребителят внася авансовото плащане в момента на подписването на потребителският  договор. Окончателно плащане се извършва 30 дни преди датата на пътуването в чужбина и в срок до 14 дни за резервации в България, ако не е упоменато друго. 

Увеличаване или намаляване на цената е възможно при изменение размера на таксите, промяна на валутните курсове, транспортните разходи, цените и условията за настаняване от страна на чуждестранния партньор. При необходимост от промяна на цените, Туроператорът се задължава да запази интересите на Потребителя при условията на чл. 83 от Закона за туризма.

В случай на отмяна на пътуването, дължащо се на непреодолима сила (форсмажор), отношенията с Потребителя се уреждат при спазване хипотезата на чл. 36 ал.1 т.2 от ЗТ.

 АНУЛАЦИИ

В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора  от страна на  клиента по причини, независещи от ЕМ СИ ИВЕНТ ООД, анулации на потвърдени услуги се извършват при следните условия: 

При пътуване в чужбина:

 • При отказ до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки
 • При отказ от 59 до 31 дни преди датата на пътуването – 10% от общата стойност на пътуването
 • При отказ от 30 до 21 дни преди датата на пътуването – 30% от общата стойност на пътуването
 • При отказ от  20 до 15 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването
 • При отказ до 14 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването

При пътуване в страната:

 • При отказ до 21 дни преди датата на пътуването – без неустойка
 • При отказ от 20 до 15 дни преди датата на пътуването – 30 % от общата стойност на пътуването
 • При отказ от 14 до 7 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването
 • Пр отказ от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност на пътуването
 • При отказ по-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването

В отделни случаи анулационните срокове се договарят конкретно за всяко пътуване 

В случай, че пътуването не може да се осъществи поради форсмажорни обстоятелства  (стачки, епидемии, природни бедствия и др.)  се удържат 5% от стойността на пътуването за частично компенсиране на направените вече разходи.

РЕКЛАМАЦИИ

В случай, че  претенциите на клиента, свързани с качеството на предоставяната услуга не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, клиентът има право да предяви надлежно оформена  рекламация към ЕМ СИ ИВЕНТ ООД  в писмен вид, в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. ЕМ СИ ИВЕНТ ООД се задължава в срок  от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея  на клиента.

ОТГОВОРНОСТ

ЕМ СИ ИВЕНТ ООД носи отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата и се задължава при неизпълнение или неточно изпълнение на същите да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди.

ЕМ СИ ИВЕНТ ООД не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

 • Забавяне или анулиране на самолетни полети по технически или метеорологични причини.
 • Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя.
 • Загуба или повреда на багажа по време на пътуването не по вина на Туроператора.
 • Отказ на упълномощените органи за издаване виза на Потребителя или  недопускане от страна на митнически и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в друга страна.
 • Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

ЕМ СИ ИВЕНТ ООД е сключил застраховка, съгласно чл. 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди, вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на Застрахователна полица  №13160153540000066 от  15.11.2015 г. на ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ, валидна до 14.11.2016 г.

Забележка: Уведомявамe Ви, че всички туристически програми и цени, публикувани в интернет пространството са с информационна и рекламна цел. Съгласно чл.82, ал.1 от ЗТ достоверна и окончателна цена и програма се счита тази, която е предоставена в офиса на фирмата и в бюрата на нейните партньори и  при сключване на потребителски договор за конкретна резервация или пътуване.

 

MC EVENT изготвя индивидуални и групови пътувания по заявка в България и по света!